Uhmaikä - verkkokurssi uhma- ja tahtotilanteiden ratkaisemiseen lapsen kasvua tukevalla tavalla!

Lapsenkasvatus.fi

Kuormittaako lapsen jatkuva uhmaaminen ja rajojen kokeilu hermojasi? 
Onko arki yhtä kieltämistä ja positiivinen vire kodin ilmapiirissä kadonnut? 
Onko olosi usein epävarma lapsen uhmakohtauksen aikana etkä oikein tiedä, miten puuttua tilanteeseen rakentavasti niin, että tuet samalla lapsen kasvua?

Haluaisitko oppia toimivia keinoja puuttua lapsen uhma- ja tahtotilanteisiin?
Haluaisitko tietää, miten saat vietyä haastavat tilanteet loppuun asti ja miten saat lapsen uhmaamisen helpottumaan?

Jos vastasit yhteenkin kohtaan kyllä, tämä verkkokurssi on sinua varten!

Tämän 13 osaisen ratkaisupaketin
avulla opit toimivimmat ratkaisut kaikenikäisten lasten uhma- ja tahtotilanteisiin lapsen kasvua ja kehitystä tukevilla keinoilla. Tämä ratkaisupaketti sisältää tietoa sekä runsaasti konkreettisia ja selkeitä käytännön ratkaisuja, jotka sinun on helppo ottaa käyttöön oman perheesi arkeen. Lukuisten esimerkkitapausten avulla opit:

🍏Miten voit toimia rakentavalla tavalla silloin, kun lapsi uhmaa?
🍏Miten saat lapsen kuuntelemaan ja noudattamaan ohjeitasi ja kodin sääntöjä?
🍏Miten positiivisista rajoista pidetään kiinni?
🍏Miten voit vahvistaa niin omiasi kuin lapsenkin itsesäätelyn taitoja?
🍏Miten otan lempeät kasvatuskeinot käyttöön omaan arkeeni?
Muun muassa kaikkiin näihin kysymyksiin saat vastauksen juuri tältä verkkokurssilta!

Verkkokurssin kaikki 13 osiota sisältävät videon, joita on todella helppo kuunnella esimerkiksi automatkoilla. Oman oppimisesi tehostamiseksi jokainen osio sisältää myös runsaasti tekstiä, kuvia sekä liitteitä niin oman kuin lapsenkin oppimisen tukemiseksi. Tältä verkkokurssilta saat tulostettua helposti omaan käyttöösi paljon erilaisia liitteitä, jotka auttavat teitä helpottamaan arkeanne!

Uhmaikä -verkkokurssille ilmoittautuminen on auennut 30.1.2023! Voit nyt aloittaa tämän verkkokurssin silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Sinulla on tähän verkkokurssiin ikuinen käyttöoikeus, joten voit aina palata verkkokurssin pariin kun se on tarpeen! 

Miksi meidän on sitten tärkeä tietää, miten tukea lasta tässä kehitysvaiheessa? Uhmaikä on lapselle yksi tärkeimmistä kehitysvaiheista mutta meille aikuisille se on usein yksi haastavimmista, ellei jopa haastavin. Meidän on usein vaikea ymmärtää lasta ja saatamme tuntea keinottomuutta sen suhteen, miten meidän oikein tulisi tukea lasta ja toimia rakentavasti.Uhmaikä on välttämätön kehitysvaihe, jonka aikana lapsi harjoittelee irtaantumaan omista vanhemmistaan ja harjoittelee omien ajatusten ja tunteiden esille tuomista. Jotta lapselle voi kasvaa totuudenmukainen kuva itsestään ja hänestä kasvaa kehitykseltään tasapainoinen, tarvitsee hän paljon tukea läheisimmiltä aikuisilta. Uhmaikäinen lapsi tarvitsee kasvatuksessaan valtavasti tukea tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen kehityksessä, johdonmukaisia ja positiivisia rajoja sekä lempeää kasvatusta. Tällä verkkokurssilla saat kurssin kouluttajaan myös päivittäisen tekstiviesti- ja sähköpostiyhteyden lisätukea ja mahdollisia kysymyksiäsi varten! Haluan, että juuri sinä onnistut tukemaan lasta tässä tärkeässä kehitysvaiheessa parhaalla mahdollisella tavalla!Verkkokurssin helposti tulostettavat liitteet:


🍃Tunnesäätelijän päiväkirja- lomakkeen avulla pystyt tehostamaan oppimaasi mahdollisimman nopeasti käytäntöön. Meidän on tärkeä arvioida omaa toimintapaamme mahdollisimman konkreettisesti, jotta voimme oppia myös muuttamaan sitä. Näemme selvemmin, missä kohtaa onnistuimme ja mitkä kohdat vielä kaipaavat huomiotamme sekä lisäharjoitusta. Saatte arkeenne myös 🍃Tunnelämpömittarin ja 🍃Tunnekuvat, jonka avulla pystytte arvioimaan tunteen voimakkuutta ja vahvistatte tunteiden säätelyn taitoja. 🍃Malttipurkin avulla vahvistatte lapsen itsesäätelyn taitoja, jotka tukevat myös lapsen tunnetaitoja. Kaikki nämä saat helposti tulostettua omaan käyttöösi. 🍃Ensin - sitten kuvat tuovat lapselle selkeyttä siirtymiin. 🍃 Tukikuvat erilaisiin pukemistilanteisiin (sisä- ja ulkovaatteet) sekä 🍃iltarutiineihin. Saatte tulostettua omaan käyttöönne myös 🍃Meidän perheen säännöt - julistepohjan, johon saatte tehtyä perheenne säännöt siinä järjestyksessä, mikä asia tuottaa teidän perheessänne eniten haasteita.

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten läheisille aikuisille, kuten vanhemmille ja isovanhemmille sekä perheiden kanssa työskenteleville kasvatusalan ammattilaisille!

Mitä opit tällä verkkokurssilla?

🍀 opit toimimaan rakentavasti lapsen kanssa
🍀 opit, miten saat lapsen kuuntelemaan ohjeitasi
🍀 opit johdonmukaiseksi kasvattajaksi
🍀 opit monia rauhoittumiskeinoja itsellesi ja lapselle
🍀 opit syitä lapsen uhmaamiselle
🍀 opit monia erilaisia ratkaisuja haastaviin tahtotilanteisiin
🍀 opit vastaamaan lapsen kiukkuun rakentavasti
🍀 opit miten positiivisista rajoista pidetään kiinni
🍀 opit vahvistamaan omaa vanhemmuuttasi ja kasvattajuuttasi
🍀 opit lempeät kasvatuskeinot osaksi arkeanne
🍀 opit miten voit kokonaisvaltaisesti tukea uhmaikäisen kasvua ja kehitystä

Millaisia tuloksia tämän verkkokurssin avulla voi saada?

🌿 saat itsellesi paljon tärkeää tietoa uhmaiästä
🌿 saat itsevarmemman olon lapsen kanssa toimimiseen
🌿 ymmärrät paremmin uhma-ja tahtoiässä olevaa lasta
🌿 saat lapsen kuuntelemaan sinua paremmin
🌿 pysyt rauhallisena ja ymmärtäväisenä kun lapsi uhmaa
🌿 tiedät miten toimit rakentavasti haastavissa tilanteissa lapsen kanssa
🌿 osaat viedä haastavat tilanteet aina loppuun asti
🌿 vahvistat niin omia kuin lapsenkin itsesäätelyn taitoja
🌿 osaat pitää kiinni positiivisista rajoista
🌿 sinun ja lapsesi välinen suhde vahvistuu huomattavasti
🌿 opit toimimaan lapsen kanssa määrätietoisesti ja lempeästi
🌿 tiedät miten tuet uhmaikäisen kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla 
🌿 opit luottamaan omaan vanhemmuuteesi
🌿 vahvistat lempeän jämäkkää vanhemmuuttasi ja kasvattajuuttasi

Verkkokurssin 13 osiota sisältävät: 1. Tervetuloa "Uhmaikä"- verkkokurssille!
 2. Näistä syistä lapsi uhmaa
 3. Sääntöjen noudattamisen haasteet ja ratkaisut! 
 4. Näin saat lapsen kuuntelemaan ohjeitasi
 5. Toimivia ratkaisuja 12 erilaiseen uhma- ja tahtotilanteeseen 
 6. Näin vastaat lapsen kiukkuun rakentavasti
 7. Seuraus ilman uhkauksen tunnetta - näin viet tilanteet loppuun asti!
 8. Näin toimit uhmakohtauksen aikana lapsen kehitystä tukien!
 9. Näillä keinoilla vahvistat niin omia kuin lapsenkin itsesäätelyn taitoja!
 10. Positiiviset rajat - näin niistä pidetään kiinni!
 11. Näin otat lempeät kasvatuskeinot käyttöösi!
 12. Uhmaikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen
 13. Loppusanat


Kurssin kouluttajana toimii kasvatustieteiden kandidaatti ja varhaiskasvatuksen opettaja/esiopettaja Marika MäkeläKun me panostamme tähän kehitysvaiheeseen, niin luomme samalla lapselle hyvää, tasapainoista tulevaisuutta. On hyvin oleellista, että meillä on lapsen kasvattajina paljon tietoa ja taitoa siitä, millaista kasvatusta juuri uhmaikäinen lapsi kehityksensä ja kasvunsa tukemiseksi tarvitsee. Sillä ilman tietoa, meillä ei voi olla myöskään taitoja eikä ymmärrystä tukea lasta parhaalla mahdollisella tavalla uhma- ja tahtotilanteiden aikana.
Uhmaikä - verkkokurssi uhma- ja tahtotilanteiden ratkaisemiseen lapsen kasvua tukevalla tavalla!
€34.95

incl. VAT 24 %